Percaya kepada Qada dan Qadar

Percaya kepada qada dan qadar - Dalam agama islam, kita mepercayai sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang berada diluar jangkauan kita merupakan kuasa Allah, dan itu termasuk bagian dari rukun iman, yaitu iman kepada qada dan qadar.

Lalu, apa kalian tau pengertian dari qada dan qadar. Jika kurang tau maka simaklah artikel berikut.

1.Pengertian iman kepada qada dan qadar

Kata ‘iman’ berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada qada dan qadar ialah membenarkan dengan hati tentang qada dan qadar Allah, kemudian pengakuan tersebut diucapkan dengan lisan.

iman,percaya,qada dan qadar

2.Ciri-ciri orang beriman kepada qada dan qadar

Setelah kalian meyakini tentang qada dan qadar, maka kalian harus tau dengan ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Diantaranya ialah:

a.Mempertebal keimanan pada Allah
Seseorang yang yang beriman pada qada dan qadar bisa mempertebal keyakinan akan kekuasaan Allah.

b.Rajin melaksanakan ibadah
Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan menjadikan orang tersebut rajin beribadah kepada Allah.

c.Termotivasi untuk bekerja keras dan berusaha secara maksimal
Orang yang beriman pada qada dan qadar akan bekerja keras untuk mencapai keinginannya.
d.Meyakini bahwa segala yang terjadi atas kehendak Allah
Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memahami bahwa kehendak Allah pasti akan terwujud, sedangkan kehendak manusia belum tentu terwujud.

3.Manfaat iman kepada qada dan qadar

Kalau iman kita kepada qada dan qadar sudah benar, maka kita akan memperoleh manfaat yang sangat banyak, antara lain:
      ·         Termotivasi untuk bekerja keras, berusaha, dan berikhtiar
      ·         Yakin dan sabar dalam menghadapi segala ketentuan Allah
      ·         Terhindar dari sifat sombong, takabur, dan membanggakan diri
      ·         Pandai bersyukur
      ·         Memiliki jiwa yang tawakal.
      ·         Tidak mudah putus asa
      ·         Yakin bahwa segala sesuatu yang menimpa kita adalah kehendak Allah.


4.Macam-macam takdir Allah

Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq.

1.Takdir mubram
Takdir mubram ialah ketentuan Allah yang mesti berlaku atas setiap diri manusia, tanpa dielakkan atau ditawar-tawar lagi. Contohnya lahir, jodoh, usia seseorang, atau ketentuan ajal seseorang.

2.Takdir mu'allaq
Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah mungkin dapat diubah manusia melalui usaha atau ikhtiarny, jika mengizinkan. Contohnya pandai, kaya, sehat. Tetapi kamu harus berusaha.

Semoga anda memahami ulasan diatas dan memahaminya. Sekian!!! (*Penulis : Firman Saputra)