Contoh Soal Seni Budaya Mid Semester Kelas 9

Contoh soal seni dan budaya mid semester kelas 9 Mata pelajaran muatan lokal (Mulok) di jenjang pendidikan SMP/MTs memuat mata pelajaran seni dan budaya (SBD).
Tujuan umum pembelajaran ini adalah mengembangkan seni dan budaya di daerah.
Dengan mata pelajaran seni budaya dapat dipertahankan nilai-nilai yang merupakan kearifan lokal sekaligus melestarikan khasanah seni dan budaya bangsa.
Untuk mengevaluasi pembelajaran muatan lokal tersebut, selain melalui ujian praktik berupa pagelaran seni dan budaya juga diadakan evaluasi tertulis.
Evaluasi dilakukan pada ulangan harian, mid semester maupun ujian akhir semester di sekolah.
Berikut disajikan 30 butir soal pilihan ganda ujian mid semester mata pelajaran seni dan budaya untuk SMP, dikirim oleh Hadi Rahim :

1.  Karya seni rupa yang bersifat turun temurun yang tidak mengalami perobahan dari masa kemasa adalah ciri dari karya seni rupa
a.    Kuno
b.    Modren
c.    Masa lampau
d.    Tradisional

a.    Seni arsitektur
b.    Seni Poster
c.    Seni pahat
d.    Seni bangun

a.    Patung
b.    Arca
c.    Lukisan
d.    Monumen

a.    Teknik pahat
b.    Konstruksi
c.    Butsir
d.    Teknik cetak

a.    Panjang dan lebar
b.    Panjang, lebar, tinggi dan mempunyai volume
c.    Lebar, panjang dan mempunyai volume
d.    Lebar saja

a.    Free satanding
b.    Aktif
c.    Zonde
d.    Dada

a.    Dua dan tiga dimensi
b.    Dua dimensi
c.    Tiga dimensi
d.    Lukisan

a.    Cakrawala
b.    Lurus
c.    Lengkung
d.    Lenyap

a.    Dua dimensi
b.    Tiga dimensi
c.    Pahat
d.    Satu dimensi

a.    Teknik bentuk dari bahan plastik
b.    Menempelkan atau merekatkan bahan
c.    Menempelkan bahan biji-bijian
d.    Goresan garis dan warna

11.         Membuat karya dengan cara menempelkan bahan dengan penggabungan teknik sapuan kuas cat air pada karya lukisan disebut…
a.    Teknik bentuk dari bahan plastik
b.    Menempelkan atau merekatkan bahan
c.    Menempelkan bahan biji-bijian
d.    Goresan garis dan warna

12. Gambar perspektif tersebut letak titik lenyapnya pada
a.    A
b.    B
c.    C
d.    D

13. Rel kereta api pada gambar perspektif semakin jauh semakin tampak
a.    Melebar
b.    Menyempit
c.    Sama
d.    Membesar

14. Benda semakin jauh semakin tampak …
a.    Jelas dan jernih
b.    Besar
c.    Samar-samar
d.    Tinggi

15. Bentuk perspektif sebuah lingkaran permukaan ember yang dilihat dari jauh adalah
a.    Bulat
b.    Lingkaran penuh
c.    Lingkaran bulan sabit
d.    Eips

16. Unsur seni rupa yang paling sederhana adalah..
a.    Bidang
b.    Garis
c.    Titik
d.    warna

17. sederetan titik yang berhimpitan secara teratur disebut
a.    Warna
b.    Titik
c.    Garis
d.    Bidang

18. Kesan yang ditimbulkan kaku dan gagah, kesan tersebut terdapat pada garis
a.    Tegak lurus
b.    Miring
c.    Zig zag
d.    Lurus

19. Garis miring kekanan menimbulkan kesan
a.    Gagah
b.    Dinamis
c.    Kaku
d.    Kuat

20. Garis lengkung menimbulkan kesan
a.    Lunak
b.    Tegas
c.    Gagah
d.    dinamis

21. Unsur seni rupa yang memiliki ukuran besar adalah
a.    Bentuk bangun
b.    Bidang
c.    Kountur
d.    tekstur

22. Campuran warna primer dengan sekonder disebut dengan warna
a.    Sekunder
b.    Tersier
c.    Primer
d.    Pokok

23. Perpaduan dari warna merah,biru dan kuning adalah warna
a.    Sekunder
b.    Tersier
c.    Pokok bangun
d.    primer

24. Perpindahan dari suatu warna kewarna yang lain disebut warna..
a.    Nuansa
b.    Harmonis
c.    Kontras
d.    pokok

25. Warna yang mengandung merah terang menyala disebut warna …
a.    Dingin
b.    Panas
c.    Gelap
d.    terang

26. Keadaan suatu permukaan bidang disebut
a.    Tekstur
b.    Titik
c.    Kontur
d.    Bentuk

27. Bila diantara unsur-unsur warna yang satu dengan yang lain sama dinamakan
a.    Irama
b.    Gembira
c.    Ritme
d.    Warna harmonis

28. Cabang seni yang erat sekali dengan pendengaran disebut
a.    Tekstur arf
b.    Audio arf
c.    Seni lukis
d.    Visral arf

29. Dua warna apabila dicampur menjadi gelap,kelabu hitam kusam disebut warna..
a.    Primer
b.    Komplementer
c.    Blok
d.    Sekunder

30. Menggambar atas dasar penghayatan dan pengamatan terhadap suatu objek disebut menggambar
a.    Perspektif
b.    Ekspresi
c.    Bentuk
d.    Ilustrasi