Semangat Baru Pasca Lebaran Idul Fitri

Semangat baru pasca lebaran idul fitri – Saat ini kita berada di awal-awal bulan Syawal 1440 H setelah memperoleh prediket fitrah dalam pandangan Allah SWT, insyaallah. Di awal-awal bulan Syawal ini pula hasil training selama bulan Ramdahan bakal dimulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

semangat baru,pasca lebaran,idul fitri
Ilustrasi semangat baru (pexels.com)

Sebelum lebaran Idul Fitri, umat muslim memasuki masa training  yang cukup berat. Menahan haus dan lapar, menghindari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa itu sendiri.

Di samping itu, umat muslim juga melaksanakan amalan-amalan yang nilainya berpuluh kali lipat jika di banding di luar bulan Ramadhan.
Ujung masa training iman dan taqwa ditandai dengan pembayaran zakat fitrah.

Penyempurna segala amalannya selama bulan Ramadhan sehingga umat muslim benar-benar kembali kepada fitrahnya semula dalam pandangan Allah SWT.

Pada awal Syawal juga dilaksanakan shalat ied yang menjadi momentum bagi umat islam setelah menang dalam pertarungan melawan hawa dan nafsu dimana semua itu dilaksanakan semata-mata karena Allah WST.

Apa buah training yang telah kita laksanakan selama bulan pausa Ramadhan?

Paling tidak ada 3 hal pokok yang dibahas terbatas dalam kesempatan ini. Ketiga hal tersebut adalah menjaga sikap, tingkah laku dan hati.

Ketiganya menjadi landasan bagi kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari berikutnya.

Semangat baru dalam menjalani aktivitas masing-masing.
Dalam ranah pendidikan, semangat baru terutama sekali bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik.

Dalam berinteraksi sosial, semangat baru itu ditandai dengan optimisme dalam menjalani interaksi sosial.

Hal yang perlu diterapkan pasca lebaran adalah saling menjaga sikap, tingkah laku dan hati.

Lebih memperhatikan ucapan, tindak tanduk selama berkomunikasi sesuai posisi masing-masing.

Kuncinya adalah mempertahankan budaya saling menghargai dalam berinteraksi. Tak seorang pun manusia normal yang tak ingin dihargai.
Menjaga hati pribadi dimulai dengan menjaga hati orang lain.

Hal itu diaplikasikan melalui cara dan gaya bersikap dan bertingkah laku.

Konsep ini menjadi semangat baru bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari pasca lebaran Fdul Fitri.***