BK Malin Cahayo: Dek Gara-gara Corona dalam 'Lintau Bakucikak'

BK Malin Cahayo : Dek gara-gara corona dalam 'lintau bakucikak' - Semakin banyak kepala semakin banyak yang didapat. Kalimat ini kami kutip dari ucapan mantan Mendikbud RI Prof. Fuad Hasan. Tentu sangat sesuai ucapan filosofis tersebut dan akan ditemui dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari.

Sehubungan dengan itu, kami sempat berbincang-bincang dengan salah seorang pemeran lawak Minang Lintau Bakucikak yang juga masyarakat Nagari Taluak, BK Malin Cayo di Amelya Cafe Simpang Tugu Kulit Manis. 

Siapa sosok yang akrab dipanggil Malin Cayo ini?

Basyir Karma Malin Cahayo dipanggil Malin Cayo adalah pemerhati adat dan budaya di Kenagarian Taluak Lintau Buo, Tanah Datar.

Malin Cayo kini telah bergabung dengan Marolint Production pimpinan Zon Marolint. Ia menjadi sutradara dan pemain dalam lawak Minang Lintau Bakucikak.
"Di waktu senggang saya menyempatkan diri menulis tentang adat dan budaya Nagari Taluak." tuturnya kepada matrapendidikan.com.

Namun sesuai pengakuan Malin Cayo, semua itu masih dalam bentuk draft dan belum sempat dipublikasikan.

"Keinginan saya bagaimana buah pikiran saya itu dapat dibaca oleh anak muda di Nagari Taluak ini," timpalnya penuh harap.

Bergabung dengan Marolint Production menjadi wahana untuk menyalurkan buah pikirannya. 

Dalam Lintau Bakucikak (bahasa Indonesia, Lintau Bergurau) Edisi Dek Gara-gara Corona, Malin Cayo telah memahami dengan baik perihal virus Corona sehingga dalam bahasa Toluak (Taluk) sehingga ia dapat menjelaskan kepada rekan-rekannya yang lain seperti Zainal Chaniago, Palindi, Panglimo Kilek, Mak Lelo dan Zon Marolint.

Carito Lapau (Cerita Lepau) ini diselingi dengan kesenian tradisional Minangkabau Saluang Dendang.

Peniup saluang Mak Lelo dan pendendang Palimo Kilek dan Zainal Chaniago.

Lihat juga : Zon Marolint, Dampak Virus Corona dalam 'Ratok Tukang Takiak'
Jika anda ikuti dan simak lawak Minang Lintau Bakucikak cukup mengocok perut.

Melalui lawak Minang tersebut Malin Cayo dan kawan-kawan menyampaikan pesan-pesan sosial dalam masa Pandemi Covid-19. 

Lawak Minang Lintau Bakucikak hadir melalui YouTube Channel Marolint Production untuk memperkaya khazanah informasi seni dan budaya serta hiburan di tengah Pandemi Covid-19.

Oleh sebab itu silahkan disubscribe, share atau Like.***